Deze losse controller is een extra zone in uw Dual White systeem

Bezoek Winkel Winkelprijs:€13,95

Door communicatie via 24G RF (radiosignaal) of WiFi bedient u uw instelbaar witte led strip